Get Adobe Flash player

Usługi rachunkowo-księgowe*: 
prowadzenie ksiąg handlowych,
sprawozdania finansowe,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,
ewidencja ryczałtu, ewidencja wyposażenia,
ewidencja środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych,
ewidencja VAT.

Obsługa kadrowo-płacowa*:
prowadzenie akt osobowych pracowników,
sporządzanie list płac,
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych dla ZUS,
deklaracje PFRON

Wyprowadzanie zaległości:
wyprowadzanie zaległości pod względem rachunkowo-księgowym
wyprowadzanie zaległości kadrowo-płacowych

Obsługa działalności gospodarczej klienta:
zakładanie, likwidacja firm,
opracowanie biznes planów,
sporządzanie wniosków kredytowych,
sporządzanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego,
przygotowanie umów stosowanych w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami.

*Przewidujemy możliwość prowadzenie księgowości w siedzibie klienta.